Πολυφωτονική φασματοσκοπία του Sr - αυτοϊονιζόμενες καταστάσεις με J=3 και διπλός ιονισμός

Διδάκτωρ: 
Κοέν Σαμουήλ
Επιβλέπων: 
Τσέκερης Περικλής
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Thursday, 7 June 1990
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Τσέκερης Περικλής, Μπολοβίνος Αγησίλαος, Νικολαΐδης Κλεάνθης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Τσέκερης Περικλής, Μπολοβίνος Αγησίλαος, Νικολαΐδης Κλεάνθης, Κουρούκλης Γεράσιμος, Καραμπουρνιώτης Γεράσιμος,