Φλούδας Γεώργιος

Vertical Tabs

Θέση: 
Καθηγητής
Φωτογραφία: 

Πρόσθετα Στοιχεία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Γενικά

  • Κατανόηση και Πρόβλεψη Σχέσεων Δομή Ιδιοτήτων Σύνθετων Υλικών
  • Φυσική Εύπλαστης ύλης: Πολυμερ ή, Βιοπολυμερών και Υροί Κρύσταλλοι

Ειδικότερα

Χρήση διηλεκτρικής φασματοσκοπίας και τεχνικών σκέδασης για τη μελέτη:

  • Αυτο οργάνωση , Διαμόρφωση και Δυναμική Συνθετικών και Βιολογικών Μακρομορίων
  • Δυναμική Μακρομορίων κοντά στο Σημείο Υάλου
  • Δομή, Αυτο-οργάνωση και Δυναμική Νανο-δομημένων Υλικών
  • Κρυστάλλωση Συνθετικών και Βιολογικών Μακρομορίων
  • Δυναμική Εύπλαστης Ύλης σε Περιορισμένες Γεωμετρίες-Επιφάνειες
Βιογραφικό: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο: 
φ3-209
Τηλέφωνο: 
2651008564
e-mail: 
gfloudas [at] uoi.gr