Ευαγγέλου Ευάγγελος

Vertical Tabs

Θέση: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Φωτογραφία: 

Πρόσθετα Στοιχεία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Αντικείμενο:

Ηλεκτρονική Φυσική & Μικροηλεκτρονική.

Μικροηλεκτρονικές και νανοηλεκτρονικές διατάξεις.

Δομικός και Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός υλικών

  • Μελέτη αξιοπιστίας (reliability) διατάξεων MOS υποκείμενων σε ηλεκτρική καταπόνηση
  • Μελέτη ημιαγωγικών διατάξεων μνημών με χρήση νανοκρυστάλλων.  
  • Μελέτη ημιαγωγών και διατάξεων Si και ΙΙΙ-V.
  • Κατασκευή και μελέτη φθοριζουσών οθονών καθοδοφωταύγειας και διατάξεων ηλεκτροφωταύγειας (electroluminescent devices)
  • Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός υμενίων άνθρακα για χρήση στη μικροηλεκτρονική
  • Ανάπτυξη, δομικός και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός διατάξεων MOS που περιέχουν υλικά πύλης υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς (high-k) και μνήμες DRAM νέας γενιάς.
  • Μελέτη διατάξεων MOS βασισμένων στο Γερμάνιο (Ge) όπου σα πρώτο απομονωτικό στρώμα διηλεκτρικού χρησιμοποιείται ένα οξείδιο σπάνιας γαίας για χρήση σε ερχόμενες γενιές διατάξεων CMOS.   
Βιογραφικό: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο: 
Φ3-104
Τηλέφωνο: 
2651008494
e-mail: 
eevagel [at] uoi.gr