Μετονομασία του μαθήματος "Παιδαγωγική Επιστήμη"

Το μάθημα "Παιδαγωγική Επιστήμη" έχει μετονομαστεί σε "Επιστήμες της Αγωγής" , σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. 471/24-10-2016.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής