Αρχική

 του Τμήματος Φυσικής

Άποψη του κτηρίου Φ2

Καλώς ήλθατε στον επίσημο δικτυακό τόπο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη δομή, το προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών και το ερευνητικό έργο του Τμήματος. Επίσης, θα βρείτε τις τελευταίες ανακοινώσεις  αναφορικά με το πρόγραμμα διδασκαλίας, τις εξετάσεις, τα σεμινάρια και τις εκδηλώσεις του Τμήματος.

Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε το 1970, ταυτόχρονα με την ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής και την έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως ανεξαρτήτου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Το Τμήμα στεγάζεται σήμερα στα κτήρια Φ2 και Φ3, στη δυτική πλευρά της Πανεπιστημιούπολης, η οποία βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων.

Το προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 33 μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό), 9 μέλη ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), 3 μέλη ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) και 4 μέλη Διοικητικού Προσωπικού. Στο Τμήμα φοιτούν περίπου 1716 προπτυχιακοί φοιτητές, 67 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 41 διδακτορικοί φοιτητές.

Άποψη κτιρίου του Τμήματος Φυσικής

Άποψη κτηρίου του Τμήματος Φυσικής

Σκοπός του Τμήματος είναι αφενός η παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές του στο αντικείμενο της Φυσικής αλλά και σε συναφή αντικείμενα, και αφετέρου η παραγωγή πρωτότυπης υψηλού επιπέδου έρευνας.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, είναι τετραετούς φοίτησης και οδηγεί στη λήψη Πτυχίου Φυσικής. Περιλαμβάνει 30 μαθήματα κορμού, τα οποία καλύπτουν τις βασικές γνώσεις του πεδίου, καθώς και 60 μαθήματα επιλογής τα οποία καλύπτουν μια πληθώρα εξειδικευμένων αντικειμένων. Το Τμήμα δίνει επίσης τη δυνατότητα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, προσφέροντας πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικού Διπλώματος .

Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη σημασία στη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και για το σκοπό αυτό διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό για μεγάλο μέρος των μαθημάτων του μέσω του Διαδικτύου. Επίσης έχει θεσμοθετήσει τη διαρκή αξιολόγηση του διδακτικού αλλά και του ερευνητικού έργου των μελών του.

 του Τμήματος Φυσικής

Άποψη του κτηρίου Φ3

Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει επίσης καταβληθεί για την εκλαΐκευση και την διάδοση της επιστήμης της Φυσικής στο ευρύ κοινό. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα διοργανώνει ανοικτά σεμινάρια, συμμετέχει στη διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ιδρύσει εργαστήριο πειραμάτων επίδειξης το οποίο δέχεται τις επισκέψεις μαθητών από σχολικές μονάδες της περιοχής.

Το υψηλό επίπεδο της ερευνητικής δραστηριότητας αποδεικνύεται από τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά, τον αριθμό των αναφορών των μελών του Τμήματος, την ικανότητά τους να προσελκύσουν ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, αλλά και τις συνεργασίες μελών του Τμήματος με επιστήμονες αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Οι ιστοσελίδες του Τμήματος, ενημερώνονται και εμπλουτίζονται σε καθημερινή βάση ώστε να περιέχουν τις νεώτερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων του Τμήματος. Με ευχαρίστηση θα διαβάσουμε τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τα σχόλια φοιτητών, γονέων και γενικώς όλων των επισκεπτών τα οποία μπορείτε να στείλετε στο gramphysatuoi.gr .