Το Τμήμα


Άποψη κτιρίου του Τμήματος Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1970. Το Τμήμα στεγάζεται σήμερα στα κτήρια Φ2 και Φ3, στη δυτική πλευρά της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων.

Το Τμήμα προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών στη Φυσική το οποίο οδηγεί στη λήψη πτυχίου καθώς και πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Επίσης προσφέρει πρόγραμμα  Διδακτορικού Διπλώματος.

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι: ο Πρόεδρος του Τμήματος, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος,  οι Διευθυντές Τομέων και οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Τμήμα θα βρείτε σε αυτόν το δικτυακό τόπο καθώς και στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και στις Εκθέσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής  αξιολόγησης.