Ανακοίνωση για τα προσωπικά δεδομένα

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Παν/μίου Ιωαννίνων.