Εξετάσεις υποψηφίων για το "ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική" 2022-2023

Οι εξετάσεις του «ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική» θα γίνουν ως ακολούθως:

Εξέταση Φυσικής: Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 11:00 πμ - 01:00 μμ, Αίθουσα Φ2-122 (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξεταστέα ύλη θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/ffiles/YLH_ENDEIKTIKA_THEMATA_PMS.pdf)

Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας: 28 Σεπτεμβρίου, 01:15 μμ - 02:00 μμ, Αίθουσα Φ2-122 (η εξέταση της Αγγλικής γλώσσας θα αφορά στη μετάφραση κειμένου με όρους Φυσικής από τα Αγγλικά στα Ελληνικά χωρίς την χρήση λεξικού)