Ανάπτυξη Ετεροδομημένων Καταλυτικών Νανοοξειδίων με Τεχνολογία Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας

Διδάκτωρ: 
Ψαθάς Παύλος
Επιβλέπων: 
Δεληγιαννάκης Ιωάννης
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Μπουρλίνος Αθανάσιος, Σανάκης Ιωάννης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Μπουρλίνος Αθανάσιος, Σανάκης Ιωάννης, Δούβαλης Αλέξιος, Καρακασίδης Μιχαήλ, Λουλούδη Μαρία, Μάρκου Αναστάσιος