Ανακοίνωση για την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ σχετικά με τις διαδικτυακές εξετάσεις

Ανακοίνωση του Τμήματος Φυσικής του ΠΙ για την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ σχετικά με τις διαδικτυακές εξετάσεις κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο

Αναφορικά με την υπ. αριθ. 579/1-2-2024 εγκύκλιο που απέστειλε στα ΑΕΙ ο Γ.Γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Οδ. Ζώρας και τη σχετική, κατά πλειοψηφία, απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας κατά την υπ' αριθ. 1160/2-2-2024 συνεδρίασή της, η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής διευκρινίζει τα ακολούθα:

Α. Επί ζητημάτων αρχής

Η ακαδημαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία είναι κατάκτηση αιώνων στα ανά τον κόσμο πανεπιστήμια και κάθε προσπάθεια υπονόμευσής της, πέραν του αντιδημοκρατικού της χαρακτήρα, τελικά οδηγεί στον σκοταδισμό. Οι εξετάσεις αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία (περιεχόμενο σπουδών, τρόποι διδασκαλίας, τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών/τριών) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Φυσικής ανταποκρίνεται πάντα με υπευθυνότητα στις ανάγκες των φοιτητών και των φοιτητριών, σεβόμενο τις επιταγές του Συντάγματος και των νόμων της χώρας μας.

Η επάρκεια (ή μη) της ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις μας, αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές/τριες μας καθώς και από διεθνείς οργανισμούς.

Λόγω των παραπάνω, το Τμήμα διατυπώνει την έντονη αντίθεσή του στο περιεχόμενο της εγκυκλίου 579/1-2-2024 του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο ευθέως υπονομεύει την ακαδημαϊκή ελευθερία και το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων.

Β. Επί του πρακτέου

Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υπουργείου γίνεται μνεία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης μαθημάτων κατά την περίοδο της πανδημίας λόγω COVID-19. Δεδομένου ότι εμείς πραγματοποιήσαμε τις εν λόγω εξετάσεις, γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα (συνυπολογίζοντας το αντικείμενο σπουδών και τον τόπο), τα συνοδά προβλήματα. Επιπλέον, θα πρέπει να εκτιμηθεί το γεγονός ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των υποδομών του Ιδρύματος μας.

Εκτιμάται ότι με λιγότερα προβλήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν:

  • εκκρεμούσες εξετάσεις Διπλωματικών Εργασιών (προπτυχιακός κύκλος σπουδών)

  • παρουσιάσεις εργασιών (προπτυχιακός κύκλος σπουδών)

  • εξετάσεις εργασιών στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών Κύκλων Σπουδών

  • εξετάσεις Διδακτορικών Διατριβών.

Ασφαλώς, στα πλαίσια της ακαδημαϊκής ελευθερίας, είναι κατανοητό ότι είναι δυνατή (για τα μη-εργαστηριακά μαθήματα) η πραγματοποίηση εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης στο βαθμό που κάποιο μέλος ΔΕΠ εκτιμά ότι αυτή θα είναι αδιάβλητη. Ωστόσο, παρ’ όλο που το Τμήμα θα καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των διαδικτυακών εξετάσεων, εκφράζει την έντονη επιφύλαξή του για το εάν αυτό είναι πράγματι εφικτό, ιδιαίτερα όταν αναδύονται και ζητήματα σχετιζόμενα με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που δεν μπορούν να αγνοηθούν.