Μελέτη των σταθερών ισοτόπων CU63 και CU65 πυρηνικής φασματοσκοπίας

Διδάκτωρ: 
Χαρτάς Αριστοτέλης
Επιβλέπων: 
Γάγγας Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 1975