Φάσματα E.P.R. ακτινοβοληθέντων δι’ ακτίνων “Χ” μονοκρυστάλλων ZnSO4(NH4)2SO4.6H2Ο

Διδάκτωρ: 
Μπατάς Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Καραβέλας Σοφοκλής
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Τετάρτη, 6 Ιουνίου 1973