Μελέτη του πυρήνος ΜΟ92 μέσω πυρηνικής φασματοσκοπίας

Διδάκτωρ: 
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 11 Μαρτίου 1976