Ηλιακές χρωμοσφαιρικές αναρρίψεις

Διδάκτωρ: 
Δάρα - Παπαμαργαρίτη Ελένη
Επιβλέπων: 
Μπάνος Γεώργιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 10 Ιουνίου 1982