Κατάταξη φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακ. έτος 2017-2018

Η Γ.Σ. του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών στη συνεδρία αριθ. 485/29.5.2017, κατέταξε τους φοιτητές για συμμετοχή στις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2017-2018, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το Τμήμα Φυσικής.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένο Αρχείο: