Πίνακας Μαθημάτων - Διδασκόντων (ακ. έτος 2021-22)

Πίνακας Μαθημάτων - Διδασκόντων 2021-2022

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα μαθήματα και οι διδάσκοντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΌ ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ECTS (για φοιτητές από το Ακαδ. Έτος 2010-2019)

ECTS για φοιτητές από το Ακαδ. Έτος 2019-2020

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

11

Μηχανική

 

ΥΠ

7

7

(4,1,0)

Π. Παπαδόπουλος, (π.) Δ. Βλάχος (α.)

1

12

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός

 

ΥΠ

7

7

(3,2,0)

Α. Νίντος

1

13

Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας

 

ΥΠ

6

6

(4,1,0)

Σ. Πατσουράκος

1

14

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

 

ΥΠ

5

5

(2,0,2)

Α. Δούβαλης, Μ. Τσελεπή, Β. Χριστοφιλάκης, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Χ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ)

1

15

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

 

ΥΠ

5

5

(3,0,1)

Μ. Καμαράτος, Δ. Βλάχος, Α. Δούβαλης, Π. Παπαδόπουλος, Χ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ)

2

21

Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

 

ΥΠ

7

7

(4,1,0)

Π. Κόκκας, Ν. Νικολής (α.), Ν. Μάνθος, Κ. Φουντάς (π.)

2

23

Εργαστήρια Μηχανικής

 

ΥΠ

6

6

(1,0,3)

Μ. Καμαράτος, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Τσελεπή, Α. Μπουρλίνος, Δ. Βλάχος, Π. Παπαδόπουλος, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ),  Χ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ)

2

24

Διανυσματικός Λογισμός

 

ΥΠ

6

6

(3,1,0)

Ν. Μπάκας

2

25

Γλώσσες Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

ΥΠ

5

5

(2,0,2)

Ι. Ευαγγέλου, Ι. Στρόλογγας, (α.), Ι. Παπαδόπουλος, (π.), Ε. Μπλέτσας (ΕΔΙΠ)

2

22

Ξένη Γλώσσα

 

ΥΠ

4

4

(4,0,0)

Ευμοιρίδου Ε. (Αγγλικά), Σιούτη Α. (Γαλλικά) και Φέρινγκ-Γκοτοβού (Γερμανικά)

3

31

Κυμάνσεις

 

ΥΠ

6

6

(4,1,0)

Σ. Κοέν (π.), Ι. Στρόλογγας (α.)

3

32

Σύγχρονη Φυσική Ι

 

ΥΠ

6

6

(4,1,0)

Π. Κόκκας (π.), Κ. Κοσμίδης (α., π.), Ν. Νικολής (α.)

3

33

Κλασική Μηχανική Ι

 

ΥΠ

6

6

(3,1,0)

Π. Καντή, Δ. Γιούτσος (ΕΔΙΠ)

3

34

Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

 

ΥΠ

6

6

(3,2,0)

Α. Οικονόμου (ΕΔΙΠ)

3

35

Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού

21

ΥΠ

6

6

(1,0,3)

Ι. Ευαγγέλου, Ν. Νικολής, Α. Οικιάδης, Ν. Πατρώνης,  Δ. Σοφικίτης, Ι. Στρόλογγας, Ε. Μπλέτσας. (ΕΔΙΠ), Σ. Ντανάκας (ΕΔΙΠ), Κ. Σταμούλης (ΕΔΙΠ)

4

41

Θερμοδυναμική και Εργαστήρια Θερμότητας

 

ΥΠ

6

7

(3,0,2)

Μ. Καμαράτος (π.), Δ. Βλάχος (α.) [θεωρία], Δ. Βλάχος, Μ. Καμαράτος Μ. Τσελεπή, Π. Παπαδόπουλος, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ), Χ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ) [Εργαστήρια]

4

42

Σύγχρονη Φυσική ΙΙ

 

ΥΠ

7

7

(4,1,0)

Ι. Ευαγγέλου, Ε. Μπενής (α.), Ν. Πατρώνης, Σ. Κοέν (π.)

4

43

Κλασική Μηχανική ΙΙ

 

ΥΠ

7

6

(3,1,0)

Α. Δέδες, Ι. Ρίζος

4

44

Εργαστήρια Κυμάνσεων και Οπτικής

 

ΥΠ

6

6

(1,0,4)

Σ. Κοέν (συντ.), Κ. Κοσμίδης, Ν. Μάνθος, Ε. Μπενής, Α. Οικιάδης, Δ. Σοφικίτης,  Σ. Ντανάκας (ΕΔΙΠ), Χ.Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Κ. Σταμούλης (ΕΔΙΠ)

4

45

Διαφορικές Εξισώσεις

 

ΥΠ

6

6

(3,2,0)

Ν. Μπάκας

5

51

Κβαντική Θεωρία Ι

 

ΥΠ

7

7

(3,1,0)

Ι. Φλωράκης

5

52

Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι

 

ΥΠ

7

7

(3,1,0)

Λ. Περιβολαρόπουλος

5

53

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

21

ΥΠ

6

6

(2,1,2)

Ε. Ευαγγέλου, Δ. Κατσάνος, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ)

5

54

Γενική Χημεία

 

ΥΠ

5

5

(3,1,0)

Α.Β.  Μπουρλίνος

5 (ΥΕ), 7 (Ε)

405

Φυσική Περιβάλλοντος

 

ΥΕ ΚΑΙ ΕΠ

5

5

(3,1,0)

Π. Κασσωμένος

5 (ΥΕ), 7 (Ε)

408

Εισαγωγή στην Αστροφυσική

 

ΥΕ ΚΑΙ ΕΠ

5

5

(3,1,0)

Α. Νίντος

6

61

Κβαντική Θεωρία ΙΙ

 

ΥΠ

8

7

(3,1,0)

Ι. Ρίζος, Δ. Γιούτσος (ΕΔΙΠ)

6

62

Κλασική Ηλεκτροδυναμική ΙΙ

 

ΥΠ

8

7

(3,1,0)

Λ. Περιβολαρόπουλος

7

71

Στατιστική Φυσική Ι

 

ΥΠ

8

7

(3,1,0)

Π. Καντή, Α. Δέδες

7

72

Φυσική Στερεάς Κατάστασης !

 

ΥΠ

8

7

(3,1,0)

Γ. Φλούδας (α.), Γ. Ευαγγελάκης (π.)

6,8

101

Στατιστική Φυσική ΙΙ

 

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Δεν προσφέρεται για το ακ. έτος 2021-2022

7

103

Στοιχειώδη Σωμάτια

 

ΕΠ

5

5

(3,1,0)

Α. Δέδες

7

104

Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου

51,61

ΕΠ

5

5

(3,1,0)

Ι. Ρίζος, Δ. Γιούτσος (ΕΔΙΠ)

6,8

105

Κοσμολογία

 

ΕΠ

5

5

(4,0,0)

Λ. Περιβολαρόπουλος, Π. Καντή

7

106

Βαρύτητα και Γενική Θεωρία Σχετικότητας

33,62

ΕΠ

4

4

(4,0,0)

Λ. Περιβολαρόπουλος

6,8

107

Θεωρία Ομάδων

12,34

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Κ. Μπλέκος (Διδάσκων Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας)

6,8

108

Διαφορική Γεωμετρία

 

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Ι. Φλωράκης

6,8

109

Υπολογιστικές Μέθοδοι Φυσικής

 

ΕΠ

4

4

(2,0,2)

Γ. Ευαγγελάκης

6,8

110

Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας

 

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Κ. Μπλέκος (Διδάσκων Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας)

6,8

111

Φυσική Πλάσματος

31,62

ΕΠ

5

5

(3,1,0)

Α. Νίντος, Σ. Πατσουράκος

6,8

112

Μαθηματικά για Φυσικούς

 

ΕΠ

4

4

(2,1,1)

Α. Οικονόμου (ΕΔΙΠ)

6,8

113

Μαθηματικά και Φυσική με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

 

ΕΠ

4

4

(1,0,3)

Ι. Ρίζος, Α. Οικονόμου (ΕΔΙΠ)

7

201

Ατομική Φυσική

 

ΕΠ

5

5

(3,1,0)

Ε. Μπενής

6,8

202

Μοριακή Φυσική

 

ΕΠ

5

5

(3,1,0)

Δ. Σοφικίτης

7

203

Πυρηνική Φυσική Ι

 

ΕΠ

5

5

(3,1,0)

Ν. Πατρώνης

6,8

204

Πυρηνική Φυσική ΙΙ

 

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Ν. Νικολής

8

205

Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ

72

ΕΠ

5

5

(3,1,0)

Γ. Φλούδας

7

206

Φυσική Ημιαγωγών

 

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Δεν προσφέρεται για το ακ. έτος 2021-2022

6,8

207

Πειραματικές Μέθοδοι Φυσικής

 

ΕΠ

4

4

(3,0,1)

Α. Δούβαλης, Δ. Βλάχος, Ι. Ευαγγέλου, Κ. Κοσμίδης

7,8

209

Εργαστήρια Νεότερης Φυσικής

23,32,35,42,44,53

ΕΠ

6

6

(1,0,4)

Σ. Κοέν, Π. Κόκκας, Κ. Κοσμίδης, Ν. Νικολής, Α. Οικιάδης, Ν. Πατρώνης, Δ. Σοφικίτης, Α. Δούβαλης, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Καμαράτος

6,8

211

Επιστήμη των Υλικών

 

ΕΠ

5

5

(3,1,0)

Γ. Φλούδας, Α. Δούβαλης

6,8

212

Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός των Υλικών

 

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Ι. Δεληγιαννάκης

6,8

213

Φυσική των Laser

 

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Ε. Μπενής

7

214

Φυσικοχημεία Ι

 

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Α. Μπουρλίνος

6,8

215

Φυσικοχημεία ΙΙ

 

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Α. Μπουρλίνος

6,8

217

Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική

 

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Κ. Σταμούλης (ΕΔΙΠ)

7

218

Πολυμερικά Στερεά

41,63,71

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Γ. Φλούδας

6,8

219

Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική

 

ΕΠ

3

3

(3,0,1)

Δ. Εμφιετζόγλου

7

220

Βιοφυσική

 

ΕΠ

3

3

(3,1,0)

Κ. Μπλέκος (Διδάσκων Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας)

6,8

301

Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών

 

ΕΠ

4

4

(4,0,0)

Ο. Τζαφέα (Διδάσκουσα Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας)

6,8

304

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

 

ΕΠ

4

4

(4,0,0)

Ε. Ευαγγέλου

7

305

Οι έννοιες της Φυσικής και πρακτική άσκηση στην εκπαίδευση

 

ΕΠ

5

5

(3,0,1)

Π. Κόκκας, Κ. Κοσμίδης, Ν. Μάνθος, Ι. Ευαγγέλου

7

306

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

 

ΕΠ

4

4

(4,0,0)

Φ. Ευαγγέλου (Διδάσκων Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας)

6,8

307

Διδακτική Μεθοδολογία

 

ΕΠ

4

4

(4,0,0)

Φ. Ευαγγέλου (Διδάσκων Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας)

7

308

Νέες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

 

ΕΠ

4

4

(1,0,3)

Φ. Ευαγγέλου (Διδάσκων Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας)

7

309

Παιδαγωγική Ψυχολογία

 

ΕΠ

4

4

(4,0,0)

Ο. Τζαφέα (Διδάσκουσα Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας)

6,8

310

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

ΕΠ

 

4

(4,0,0)

Ο. Τζαφέα (Διδάσκουσα Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας)

6,8

401

Γενική Μετεωρολογία

 

ΕΠ

5

5

(3,1,0)

Χ. Λώλης

6,8

402

Φυσική της Ατμόσφαιρας

 

ΕΠ

4

4

(3,0,1)

Ν. Χατζηαναστασίου [Θεωρία-Εργαστήρια], Χ. Λώλης, Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ) [Εργαστήρια]

7

403

Δυναμική Μετεωρολογία

401

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Α. Μπαρτζώκας

6,8

404

Μηχανική Ρευστών

24

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Ν. Μπάκας

7

406

Φυσική Κλιματολογία

 

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Ν. Χατζηαναστασίου

7

407

Φυσικές Πηγές Ενέργειας, Φυσικοί Πόροι και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

41

ΕΠ

4

4

(4,0,0)

Γ. Θρουμουλόπουλος

6,8

409

Διαστημικός Καιρός

408,413

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Σ. Πατσουράκος

6,8

410

Γαλαξίες και Κοσμολογία

408

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Α. Νίντος

6,8

411

Παρατηρησιακή Αστροφυσική

 

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Σ. Πατσουράκος

7

413

Ηλιακή Φυσική

408

ΕΠ

4

4

(3,1,0)

Σ. Πατσουράκος

6,8

502

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

 

ΕΠ

4

4

(2,1,2)

Β. Χριστοφιλάκης, Δ. Κατσάνος, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ)

6,8

504

Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

 

ΕΠ

4

4

(2,0,2)

Β. Χριστοφιλάκης

7

506

Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (C++)

 

ΕΠ

4

4

(2,0,2)

Ι. Παπαδόπουλος

7

507

Εφαρμογές Διαδικτύου

 

ΕΠ

4

4

(2,0,2)

Δεν προσφέρεται για το ακ. έτος 2021-2022

8

508

Μαγνητισμός και Μαγνητικά Υλικά

72

ΕΠ

4

4

(4,0,0)

Α. Δούβαλης,

6,8

509

Μετρήσεις και Αυτοματισμοί με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

 

ΕΠ

4

4

(2,0,2)

Ι. Ευαγγέλου, Ι. Στρόλογγας, Ε. Μπλέτσας (ΕΔΙΠ)

7

510

Σύγχρονα Προγραμματιζόμενα Ηλεκτρονικά

 

ΕΠ

4

4

(1,3,0)

Γ, Ευαγγελάκης, Β. Χριστοφιλάκης, Κ. Φουντάς, Ε. Μπλέτσας (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ)

7

701

Διπλωματική Εργασία

 

ΕΠ

10

10

 

Ο διδάσκων (επιβλέπων) επιλέγεται από τον φοιτητή

6,7,8

702

Πρακτική Άσκηση

 

ΕΠ

3

3

 

Ο υπεύθυνος επιλέγεται από το φοιτητή

 

Σημειώσεις/Παρατηρήσεις:

  • Τα προαπαιτούμενα είναι ενδεικτικά εκτός των μαθημάτων 35 και 53, για τα οποία η προαπαίτηση είναι υποχρεωτική για τους εισαχθέντες από το ακ. έτος 2011-12.

  • Οι ώρες διδασκαλίας παρουσιάζονται ως εξής:   (θεωρία, φροντιστήριο, εργαστήριο)

  • Για μαθήματα τα οποία χωρίζονται σε τμήματα:   {α}= τμήμα αρτίων,   {π}=τμήμα περιττών

  • Το μάθημα "Σύγχρονα Υλικά Υψηλής Τεχνολογίας" μετονομάστηκε σε "Μαγνητισμός και Μαγνητικά Υλικά"