Ανακοινώσεις

 • ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

  ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 μ.μ.

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

 • ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-1-2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00-14.00 μ.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Φ3010.
   

 • Εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας 2014

  Οι εξετάσεις στο μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας (Α, Γ, Ε, Ζ, & Επί πτυχίω),εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2014, θα πραγματοποιηθούν στις 24 Ιανουαρίου, ώρα: 15.00 – 18.00, στο Αμφιθέατρο του 1ου ορ. του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

   

  Η διδάσκουσα

  Δρ. Α. Σιούτη

 • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 2014

  ΟΙ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ   ΤΗΝ    ΤΕΤΑΡΤΗ   15 – 1 –2014   ΚΑΙ      ΩΡΑ  9–12,  ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ  6   ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. (ισόγειο)

 • Κατατάξεις Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  Οι αιτήσεις των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταταγούν στο Τμήμα Φυσικής πρέπει να υποβληθούν από 13/1/14 έως 23/1/14 στη Γραμματεία του Τμήματος.
  Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται απαραίτητα αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών και ειδικά για πτυχιούχους εξωτερικού βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο όργανο.

  Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:
  - Μηχανική
  - Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός
  - Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

  Η ύλη των μαθημάτων έχει ως κάτωθι:

  ΜΗΧΑΝΙΚΗ :
  Κίνηση σε μια διάσταση. Κίνηση στο επίπεδο. Δυναμική του σωματίου. Έργο και ενέργεια Διατήρηση της ενέργειας. Διατήρηση της ορμής. Κρούσεις. Κινηματική της περιστροφής. Δυναμική της περιστροφής και διατήρηση της στροφορμής. Ισορροπία των στερεών σωμάτων. Ταλαντώσεις. Παγκόσμια έλξη. Στατική και δυναμική των ρευστών.

  ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ :
  Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Όρια και συνέχεια. Παράγωγος και διαφορικό. Εφαρμογές παραγώγων. Αόριστο, ορισμένο και γενικευμένο ολοκλήρωμα. Εφαρμογές ολοκληρωμάτων. Ακολουθίες, σειρές, δυναμοσειρές, ανάπτυγμα Taylor. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερική παράγωγος, ολικό διαφορικό και εφαρμογές τους στη Φυσική. Παραγώγιση πεπλεγμένων συναρτήσεων, κανόνας Leibniz. Ακρότατα και σαγματικά σημεία, πολλαπλασιαστές Lagrange, εφαρμογές.

  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ :
  Ηλεκτρικό φορτίο και ύλη. Ηλεκτρικό πεδίο και νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. Πυκνωτές και διηλεκτρικά. Ηλεκτρικές ιδιότητες της ύλης. Ρεύμα και αντίσταση. Ηλεκτρεγερτική δύναμη και κυκλώματα. Μαγνητικό πεδίο. Νόμοι των Biot-Savart και Ámpere Faraday. Αυτεπαγωγή. Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης. Εναλλασσόμενο ρεύμα και κυκλώματα RCL. Εξισώσεις Maxwell και ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • Πρόσθετη Εξεταστική Χειμ. Εξαμήνου 2013-14

  Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4218/2013, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου 2013-14 (20/1/14 έως 14/2/14) όλοι οι φοιτητές μπορούν επιπροσθέτως να εξεταστούν σε μαθήματα τα οποία οφείλουν από το εαρινό εξάμηνο, δηλαδή σε μαθήματα τα οποία είχαν δικαίωμα να εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2013. Οι φοιτητές αυτοί δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα δήλωση.

  Φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε μαθήματα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2012-13 ή του Χειμερινού 2013-14, αλλά είχαν συμπεριληφθεί σε δηλώσεις προηγούμενων ακαδ. ετών, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την 10/1/14 στην οποία να προσδιορίζουν τα μαθήματα αυτά. Η αίτηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στους καταλόγους των φοιτητών που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις και να είναι δυνατή η καταχώρηση της βαθμολογίας τους στα εν λόγω μαθήματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται: με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο gramphys@uoi.gr, με φάχ στο 2651007008 και αυτοπροσώπως στη Γραμματεία. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, το Πατρώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του αιτούντος καθώς και τα πρόσθετα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

  Από τη Γραμματεία

 • Δηλώσεις Μαθημάτων (επείγουσα ανακοίνωση)

  Παρακαλούνται οι φοιτητές με Αριθμούς Μητρώου 1834,6415,6742 να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να προβούν σε διόρθωση της δήλωσης των μαθημάτων τους. Σε περίπτωση μη διευθέτησης της εκκρεμότητας δεν είναι δυνατή η κατοχύρωση της βαθμολογίας τους.
  Από τη Γραμματεία

 • Δηλώσεις Μαθημάτων (παράταση προθεσμίας)

  Παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής έως Τετάρτη 18/12/13 ώρα 11:00ΜΜ.

  Για τυχόν προβλήματα παρακαλείστε όπως στείλετε e-mail στο gramphys@uoi.gr δηλώνοντας οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό μητρώου.

  Από τη Γραμματεία

 • Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

  Οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 6/12/12 ώρα 11:00ΑΜ έως 16/12/13 ώρα 11:00ΜΜ ηλεκτρονικά (μέσω Διαδικτύου) μέσω του συστήματος CRONOS: https://cronos.cc.uoi.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που τους έχουν δοθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την εγγραφή τους.

  Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν το συντομότερο να μαθήματα του εξαμήνου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, και να εκτυπώσουν και να φυλάξουν το αποδεικτικό το οποίο παράγεται από το σύστημα.

  Σημειώνεται ότι χωρίς την ηλεκτρονική δήλωση ενός μαθήματος είναι αδύνατη η συμμετοχή στις εξετάσεις και η καταχώρηση βαθμολογίας.

  Για τυχόν προβλήματα παρακαλείστε όπως στείλετε e-mail στο gramphysatuoi.gr δηλώνοντας οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό μητρώου.

  Από τη Γραμματεία

 • Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

  Οι εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 13-14, συμπεριλαμβανομενης της πρόσθετης εξέτασης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, θα λάβουν χώρα το διάστημα 20/1/14 έως 14/2/14 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 • Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

  Οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου καλούνται να καταθεσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 20/12/13 προκειμένου να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκομωσία. Μαζί με την αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία) καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  2. Βεβαίωση από την κεντρική βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλουν βιβλία
  3. Βεβαίωση από τις Φοιτητικές Εστίες ότι δεν έχουν εκρεμμότητες
  4. Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) και Βιβλιάριο Υγείας εφόδον διαθέτουν

  Από τη Γραμματεία

 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-2014

  Παρακαλούνται οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 να προσέλθουν στη Γραμματεία έως τη 17η Δεκεμβρίου 2013 έχοντας μαζί τους 2 μικρές φωτογραφίες και φωτοτυπία ταυτότητας προκειμένου να εγγραφούν και να πάρουν αριθμό μητρώου.

  Απο τη Γραμματεία

 • Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών

  Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την εγγραφή τους να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13/12/13.

  Από τη Γραμματεία

 • Συμμετοχή φοιτητών σε έρευνα U-Multirank

  Με απόφαση της διοίκησης του Ιδρύματος το Τμήμα Φυσικής συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης U-Multirank. Στα πλαίσια αυτά θα αποσταλεί σε 500 φοιτητές του Τμήματος  (εκτός των Α-ετών), που θα επιλεγούν με μαθηματικά τυχαίο τρόπο,  e-mail στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση του Πανεπιστημίου (π.χ. στο stm01895, όπου 1895 είναι ο ΑΜ του φοιτητή – σας υπενθυμίζουμε ότι, η πρόσβαση γίνεται από το site: webmail.uoi.gr και το password σας, σάς έχει δοθεί κατα την εγγραφή σας – Αν το έχετε χάσει, μπορείτε να το ξαναπάρετε, από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης στο Ισόγειο του Μεταβατικού Κτηρίου).

  Στο email  θα αναφέρεται ότι, τους δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια στην ιστοσελίδα του U-Multirank, ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΩΝΥΜΑ για την αξιολόγηση του Τμήματος Φυσικής στα πλαίσια του  U-Multirank.

  ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΩΣΕΤΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ;

  Τα Ερωτηματολόγια θα είναι στα Αγγλικά.

  Στο mail που θα σας αποσταλεί από το Πανεπιστήμιο, θα αναφέρεται το website του U-Multirank και ο προσωπικός σας κωδικός πρόσβασης στο σύστημα U-Multirank (δηλαδή, όπως ακριβώς γίνεται στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες). Εσείς, με τον προσωπικό κωδικό σας, θα μπείτε στο σύστημα του U-Multirank και θα συμπληρώσετε και υποβάλετε το Ερωτηματολόγιό σας (θα υπάρχουν εκεί οδηγίες βήμα προς βήμα).
  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΔΕΝ θα εμπλακεί καθόλου στην αποστολή των Ερωτηματολογίων σας (ο κάθε φοιτητής, το υποβάλλει απευθείας στο U-Multirank).

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ U-MULTIRANK;

  Το U-Multirank είναι το σύστημα Αξιολόγησης όλων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά τώρα το 2014.

  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει δηλώσει ενδιαφέρον να συμπεριληφθεί σε αυτόν τον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Εκτός της συνολικής αξιολόγησης του Ιδρύματος  θα αξιολογηθούν, πιλοτικά, και 2 Τμήματα, και αυτά είναι το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και το Τμήμα Φυσικής. Για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, εκτός των στοιχείων που στέλνει το Πανεπιστήμιο και των δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος που συλλέγονται αυτόματα από το U-Multirank, απαιτείται να υπάρχουν και ανώνυμα Ερωτηματολόγια αξιολόγησης και από τους ίδιους τους φοιτητές.

  Συνεπώς, σας παρακαλούμε, να παρακολουθήσετε τις επόμενες ημέρες το e-mail σας που έχετε από το Πανεπιστήμιο εάν λάβετε στο Inbox σας το σχετικό e-mail, και να αποφασίστε εάν θα συμμετάσχετε (ή όχι) στη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου.

  Η συμπλήρωση Ερωτηματολογίου ΔΕΝ είναι υποχρεωτική . Απλώς, με τη συμπλήρωσή του, βοηθάτε ενεργά να αξιολογηθεί το Τμήμα Φυσικής (και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) μαζί με όλα τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (κάτι που γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως).

  Η κατάθεση των Ερωτηματολογίων έχει αποφασιστεί (από το U-Multirank) να λήξει στις 21 Δεκεμβρίου 2013

 • Συγγράμματα

  Υπενθυμίζεται στους φοιτητές όλων των ετών ότι θα πρέπει να συνδεθούν το συντομότερο στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ http://eudoxus.gr/ με τους κωδικούς που έλαβαν από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή τους και να επιλέξουν συγγράμματα για τα μαθήματα που δηλώνουν.

  Από τη Γραμματεία

 • Πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου 2013-14

  Κατόπιν της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου αρχίζουν τη Δευτέρα 7/10/13 και λήγουν την 19/1/14 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Ενιαία αίτηση μεταπτυχιακών

  Για την υποβολή αίτησης σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό του Τμήματος χρειάζεται να συμπληρώσετε το συνημμένο ενιαίο έντυπο.

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

  Συνημμένο Αρχείο: 

Pages