Πιστωτικές μονάδες - ECTS

Γενικά

Για την απόκτηση πτυχίου ένας φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς μια σειρά μαθημάτων τα οποία αντιστοιχούν σε 240 μονάδες ECTS τουλάχιστον. Από τις συνολικά 240 μονάδες ECTS, οι 178 μονάδες ECTS πρέπει να προέρχονται από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Τμήματος (Κατηγορία Α, βλ. Πίνακα Μαθημάτων - Διδασκόντων), τουλάχιστον οι 20 μονάδες ECTS να προέρχονται από τα επιλεγόμενα μαθήματα των Γενικών Κατευθύνσεων της Κατηγορίας Β και οι υπόλοιπες 42 μονάδες ECTS από συνδυασμό επιλεγομένων μαθημάτων των Κατηγοριών Β, Γ, Δ ή/και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Κατηγορία Ε) ή/και Πρακτικής Άσκησης (Κατηγορία ΣΤ). Στα Υποχρεωτικά μαθήματα συμπεριλαμβάνεται ένα εκ των δύο μαθημάτων με Κωδικούς 405 (Φυσική Περιβάλλοντος) και 408 (Εισαγωγή στην Αστροφυσική).

Η κατανομή των μονάδων ECTS ανά μάθημα περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα Μαθημάτων - Διδασκόντων.

 

Κατηγορίες μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παρακολουθεί μαθήματα τα οποία κατανέμονται στις εξής κατηγορίες:

 • A. Υποχρεωτικά Μαθήματα
  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα Υποχρεωτικά Μαθήματα, που είναι και τα βασικότερα μαθήματα του Τμήματος, από τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσουν 178 μονάδες ECTS. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από το Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος, είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό Εξάμηνο. Οι φοιτητές οφείλουν να τα παρακολουθήσουν επιτυχώς (επιλέγοντας ένα εκ των δύο μαθημάτων "Φυσική Περιβάλλοντος" ή "Εισαγωγή στην Αστροφυσική" ως υποχρεωτικό).

 • B. Μαθήματα επιλογής: Γενικές Κατευθύνσεις
  Από τα μαθήματα της κατηγορίας αυτής οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τουλάχιστον τέσσερα, τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 20 μονάδες ECTS. Στα ανωτέρω τέσσερα μαθήματα δεν προσμετράται το μάθημα που έχει επιλεγεί ως υποχρεωτικό από τα μαθήματα "Φυσική Περιβάλλοντος" ή "Εισαγωγή στην Αστροφυσική".

 • Γ. Μαθήματα επιλογής: Ειδικά Θέματα Φυσικής

 • Δ. Μαθήματα επιλογής: Διάφορα θέματα
  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα επιλεγόμενα μαθήματα που αφορούν τον κύκλο της Διδακτικής της Φυσικής, καθώς και μαθήματα από άλλα Τμήματα.

 • E. Μαθήματα επιλογής: Διπλωματική εργασία
  Φοιτητές/τριες οι οποίοι βρίσκονται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο σπουδών και έχουν εξεταστεί επιτυχώς, μέχρι την τελευταία προ της δήλωσης του μαθήματος εξεταστική, σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS, μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Διπλωματική Εργασία», το οποίο είναι ετήσιο και αντιστοιχεί σε 10 μονάδες ECTS.

 • ΣΤ. Μαθήματα επιλογής: Πρακτική άσκηση
  Από το 6ο εξάμηνο, ο φοιτητής μπορεί να απασχοληθεί για ορισμένη περίοδο (3-6 μήνες) σε ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πρακτική του εξάσκηση και εξειδίκευσή του σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της Φυσικής. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης κατοχυρώνονται στο φοιτητή 3 πιστωτικές μονάδες. Οι μονάδες αυτές προσμετρώνται στις 240 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου αλλά χωρίς αντίστοιχη βαθμολογία. Στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERASMUS), υπάρχει για τους φοιτητές δυνατότητα πραγματοποίησης μίας περιόδου σπουδών τους (έως και δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων) στο εξωτερικό, με αναγνώριση των μαθημάτων στα οποία εξετάζεται επιτυχώς. Επίσης είναι δυνατόν, στα πλαίσια του ίδιου Προγράμματος, να μεταβούν στο εξωτερικό, οπωσδήποτε πριν τη λήψη του πτυχίου.

Παράρτημα

Στο παρόν Παράρτημα φαίνεται η κατανομή των Μαθημάτων Επιλογής στις Κατηγορίες Β, Γ και Δ. Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το κάθε μάθημα, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παραπέμπεται στον Πίνακα Μαθημάτων - Διδασκόντων. Οι κωδικοί των μαθημάτων είναι αυτοί που αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

 

Κωδικός
Μαθήματος
Μάθημα Κατηγορία
103 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ Β
104 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
105 ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
111 ΦΥΣΙΚΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
114 ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ
201 ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ LASERS
202 ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
203 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
205 ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IΙ
209 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
211 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
401 ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
405 ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
408 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
106 ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ
108 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
109 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ
110 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
112 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ
113 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
204 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
212 ΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
215 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
218 ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ
219 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ
402 ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
403 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
404 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ
406 ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
409 ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
410 ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
411 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
413 ΗΛΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
502 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
504 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
506 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
508 ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
509 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
510 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
703 ΞΕΝΗ ΓΛΏΣΣΑ
220 ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ Δ
301 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
304 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
305 ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
306 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
307 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
308 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
309 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
310 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ