Επιτροπές Τμήματος

(τελευταία ενημέρωση: 19/3/2024)

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

 • Α. Μπουρλίνος (Πρόεδρος)
 • Π. Κόκκας
 • Π. Καντή
 • Ι. Παπαδόπουλος
 • Χ. Λώλης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής

 

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών, Ιστοσελίδας και Προβολής του Τμήματος

 • Ι. Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
 • Α. Δούβαλης
 • Ε. Μπενής
 • Π. Παπαδόπουλος
 • Ι. Στρόλογγας
 • Β. Γρηγοροπούλου (Υπεύθυνη επικοινωνίας προστασίας προσωπικών δεδομένων)
 • Ε. Νάκου

 

ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης)

 • Ι. Ρίζος (Πρόεδρος)
 • Ν. Χατζηαναστασίου
 • Π. Παπαδόπουλος
 • Ν. Μπάκας
 • Ι. Στρόλογγας
 • Ι. Φλωράκης

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές

 

Επιτροπή Σεμιναρίων

 • Λ. Περιβολαρόπουλος (Πρόεδρος)
 • Σ. Πατσουράκος
 • Σ. Καζιάννης
 • Α. Μάρκου
 • Φ. Φούζα

 

Επιτροπή Κατάρτισης Προγράμματος Διδασκαλίας και Εξετάσεων

 • Β. Αρχοντής (Πρόεδρος)
 • Δ. Βλάχος
 • Β. Χριστοφιλάκης
 • Φ. Παπαδοπούλου
 • Εκπρόσωπος Φοιτητών

 

Επιτροπή Κτηρίων και Ασφάλειας

 • Χ. Λώλης (Πρόεδρος)
 • Α. Μάρκου
 • Α. Οικιάδης
 • Γ. Μπαλντούμας

 

Επιτροπή Κατατάξεων

 • Σ. Κοέν (Πρόεδρος)
 • Κ. Φουντάς
 • Α. Νίντος
 • Ι. Παπαδόπουλος
 • Π. Παπαδόπουλος
 • Δ. Βλάχος
 • Ν. Μπάκας

 

Επιτροπή Υποδοχής Πρωτοετών

 • Δ. Βλάχος (Πρόεδρος)
 • Ι. Στρόλογγας
 • Σ. Καζιάννης
 • Δ. Σοφικίτης
 • Κ. Σταμούλης

 

Επιτροπή λειτουργίας Αίθουσας Επίδειξης

 • Α. Δούβαλης (Πρόεδρος)
 • Α. Μπουρλίνος
 • Ε. Μπενής
 • Α. Μάρκου
 • Α. Πολύμερος

 

Επιτροπή παραλαβής αγοραζομένων ειδών, οργάνων κτλ.

Τακτικά Μέλη

 • Δ. Βλάχος (Πρόεδρος)
 • Δ. Σοφικίτης
 • Χ. Παπαχριστοδούλου

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Α. Μπουρλίνος  (Πρόεδρος)
 • Ν. Πατρώνης
 • Σ. Ντανάκας

 

Επιτροπή καθαριότητας

 • Γ. Μπαλντούμας

 

Επιτροπή Απόσυρσης Παλαιών Οργάνων του Τμήματος

 • Ε. Ευαγγέλου
 • Ε. Μπενής
 • Γ. Τσουμάνης

 

Επιτροπή παρακολούθησης προόδου πρωτοετών φοιτητών

Συμμετέχουν όλοι οι διδάσκοντες στο πρώτο έτος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος.

 

Σύμβουλοι ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

 • Π. Καντή
 • Ν. Πατρώνης

 

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

 • Α. Δέδες (Πρόεδρος)
 • Γ. Φλούδας
 • Χ. Λώλης
 • Ε. Μπενής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής.

 

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

 • Π. Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
 • Β. Χριστοφιλάκης
 • Κ. Φουντάς
 • Δ. Σοφικίτης
 • Π. Καντή
 • Β. Αρχοντής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής.

 

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική

 • Ι. Δεληγιαννάκης (Διευθυντής)
 • Α. Νίντος
 • Ν. Πατρώνης
 • Δ. Σοφικίτης
 • Ι. Φλωράκης

 

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

 • Ν. Χατζηαναστασίου (Διευθυντής)
 • Α. Νίντος
 • Σ. Πατσουράκος
 • Χ. Λώλης
 • Ν. Μπάκας

 

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

 • Ι. Παπαδόπουλος (Διευθυντής)
 • Κ. Φουντάς
 • Ε. Ευαγγέλου
 • Β. Χριστοφιλάκης
 • Ι. Στρόλογγας

 

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες και την Έρευνα στην Διδακτική της Φυσικής

 • Ι. Ρίζος (Διευθυντής)
 • Α. Δούβαλης
 • Α. Μπουρλίνος

 

Εκπρόσωποι του Τμήματος σε Επιτροπές του Πανεπιστημίου

 

Επιτροπή Ερευνών

 • Ι. Δεληγιαννάκης (Τακτικό μέλος της ΣΘΕ)

 

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Γ. Φλούδας

 

Συγκλητική Επιτροπή Ενιαίας Βιβλιοθήκης

 • Δ. Σοφικίτης (Τακτικό μέλος)
 • Π. Καντή (Αναπληρωματικό μέλος)

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 • Ε. Μπενής (Επιστημονικά υπεύθυνος)
 • Β. Χριστοφιλάκης (Αναπληρωτής)
 • Σ. Καζιάννης (Τακτικό μέλος)
 • Χ. Λώλης (Αναπληρωματικό μέλος)
 • Δ. Βλάχος (Αναπληρωματικό μέλος)
 • Α. Μάρκου (Αναπληρωματικό μέλος)

 

Επιτροπή Erasmus+

 • Ν. Χατζηαναστασίου (Τακτικό μέλος)
 • Β. Αρχοντής (Αναπληρωματικό μέλος)

 

Επιτροπή U-MULTIRANK

 • Λ. Περιβολαρόπουλος

 

Κέντρο Υδροβιολογικών Ερευνών (ΚΥΒΕ)

 • Ν. Χατζηαναστασίου
 • Ν. Μπάκας

 

Επιτροπή Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μονής Περιστεράς Δουρούτης

 • Ν. Χατζηαναστασίου