Διατελέσαντες Πρόεδροι

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Τμήματος Φυσικής

1982-1983      Ιωάννης Βέργαδος

1983-1986      Παναγιώτης Ασημακόπουλος

1986-1989      Ιωάννης Βέργαδος

1989-1991      Χρήστος Παπαγεωργόπουλος

1991-1995      Παναγιώτης Ασημακόπουλος

1995-1997      Χρήστος Παπαγεωργόπουλος

1997-2001      Κυριάκος Ταμβάκης

2001-2005      Αγησίλαος Μπολοβίνος

2005-2009      Κωνσταντίνος Κοσμίδης

2009-2013      Θωμάς Μπάκας

2013-2017      Ρίζος Ιωάννης

2017-2022      Παναγιώτης Κόκκας

2022-             Σαμουήλ Κοέν