Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα Μέλη του Τμήματος Φυσικής

Ομοτιμοι Καθηγητές
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΓΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΦΡΙΞΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΠΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΜΒΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΑΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Επίτιμοι Διδάκτορες
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
JONATHAN RICHARD ELLIS
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ
HANS JÜRGEN BUTT
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΞΙΡΑΣ

Επίτιμος Καθηγητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ