Σύμβουλος Σπουδών

Το Τμήμα έχει καθιερώσει  τον σύμβουλο-καθηγητή ο οποίος αναλαμβάνει την καθοδήγηση του φοιτητή καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Για κάθε νεοεισερχόμενο φοιτητή ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος-καθηγητής. Ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί με τον σύμβουλό του, κατά τις ώρες που έχουν καθοριστεί, και να συζητάει μαζί του οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σπουδές του. Ειδικά φοιτητές οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρώτο έτος σπουδών έχοντας περάσει λιγότερα από 3 μαθήματα υποχρεούνται να έρθουν σε επαφή με το σύμβουλό τους.

Αν είστε φοιτητής και έχετε εισαχθεί στο Τμήμα Φυσικής από το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και μετά μπορείτε να ανατρέξετε στα παρακάτω αρχεία ώστε να μάθετε τον Σύμβουλο Σπουδών σας βάσει του Αριθμού Μητρώου σας. Αν είστε παλαιότερος φοιτητής παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος.